Bacb's icon
Bacb

@bacb.bg

BACB

📢

Find anything inaccurate?

If you spot any mistakes on this brand profile, report to us.

Banner

Brand Logos

View all
Bacb's logos

Logo

SVG

Bacb's logos

Icon

JPEG

About

Description

БАКБ (Българо-американска кредитна банка) е водеща банкова марка, която предлага широка гама от продукти и услуги за индивидуални и бизнес клиенти. С него можете да откриете сметка в банката, да използвате различни видове карти, като дебитни и кредитни карти, и да вземете потребителски кредити или кредити, обезпечени с ипотека. Банката осигурява и разнообразни спестявания и разплащания посредством различни депозити и кредитни продукти.


Отличаваща се със своята надеждност и безопасност, БАКБ предлага онлайн услуги и виртуална банка, за да ви предостави удобство и лесен достъп до вашите финанси. В допълнение, тя предоставя и организира услуги, свързани с валутни операции, инвестиционно посредничество и продажба на имоти. Така че, ако търсите различни банкови услуги, БАКБ е тук, за да ви бъде партньор във всичките ви финансови нужди

Read more...

Brand collections

View all

Logos

Colors

Fonts

Images