Cepo's logo

Cepo

Nhà thầu cơ điện CEPO M&E contractor, thi công hệ thống điện, trạm biến áp, điều hòa không khí, thông gió, bảo dưỡng trạm biến áp. Thi công cấp thoát nước, PCCC, cải tạo điện nước nhà xưởng, văn phòng.

cepo.vn

Report as inaccurate

All
Logos
Colors
Fonts
1
Cepo's logo

logo

PNG
3

#137e14

#e0867d

#aac950

2

Preview unavailable

Arial

Preview unavailable

Arial

Explore brands by title
Brandfetch logo

We are on a mission to organize the creative world and make it universally accessible.

Join us we're hiring 👋

© 2023 Brandfetch, SA. All rights reserved.