gisplanet.nl's logo
gisplanet.nl

@gisplanet.nl

📢

Find anything inaccurate?

If you spot any mistakes on this brand profile, report to us.

Brand Logos

View all
gisplanet.nl's logos

Logo

PNG

About

Description

GIS Planet is het bedrijf van Jelmer Oosthoek, zelfstandig GIS specialist. Hij probeert met ruimtelijke analyses inzichten te geven binnen maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Hij werkt voor bedrijven en (semi)overheden (zie de Opdrachtgevers pagina). Voor zijn recente opdrachten zie de Portfolio pagina. Wat kan GIS Planet voor u betekenen Kennis...

Brand collections

View all

Logos

Colors

font icon

Fonts

Images

Explore brands by title
Brandfetch logo

We are on a mission to organize the creative world and make it universally accessible.

Join us we're hiring 👋

© 2023 Brandfetch, SA. All rights reserved.