Het Kadaster's asset
Het Kadaster

@kadaster.nl

Het Kadaster is dé bron van informatie over eigendom en gebruik van vastgoed en ruimte in Nederland.

📢

Find anything inaccurate?

If you spot any mistakes on this brand profile, report to us.

Banner

Brand Logos

View all
Het Kadaster's logos

Logo

PNG

Het Kadaster's logos

Icon

JPEG

About

Description

Het Kadaster is het officiële Nederlandse orgaan voor het verzamelen en registreren van administratieve en ruimtelijke gegevens over onroerend goed en de betrokken rechten. Dit geldt ook voor schepen, vliegtuigen en telecomnetwerken. Het Kadaster beschermt de juridische zekerheid door deze gegevens te registreren.


Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor landelijke cartografie en het onderhoud van het nationale referentiesysteem. Ze fungeren ook als adviesorgaan voor ruimtelijke ordeningsvraagstukken en nationale ruimtelijke data-infrastructuur. Hun informatie is vooral beschikbaar via online webdiensten, waaronder informatie over energielabels van huizen en ondergrondse kabels en leidingen.


Hun belangrijkste klantgroepen zijn notarissen, lokale overheden, bedrijven, financiële instellingen en particulieren. Het Kadaster onderhoudt de registers van het Kadaster en de Topografie. Het Kadaster voert zijn publieke taken uit in dienst van de samenleving en legt verantwoording af over hoe ze werken

Read more...

Company Type

Government Agency

Company Size

1001-5000

Brand collections

View all

Logos

Colors

Fonts

Images