მთავარი არხი • Mtavari Arkhi's asset
მთავარი არხი • Mtavari Arkhi

@mtavari.tv

ჩვენთან ერთად მოიპოვეთ თავისუფლება!

📢

Find anything inaccurate?

If you spot any mistakes on this brand profile, report to us.

Brand Logos

View all
მთავარი არხი • Mtavari Arkhi's logos

Logo

SVG

მთავარი არხი • Mtavari Arkhi's logos

Icon

JPEG

About

Description

Mtavari Arkhi is a prominent brand that offers a wide range of products and services. As the leading broadcasting station in Georgia, they bring you the latest news, live broadcasts, and video streams on various platforms, including television, satellite, cable operators, and IP television. Established in September 2019, Mtavari Arkhi quickly gained recognition for its commitment to delivering high-quality content and staying at the forefront of technology in the broadcasting industry.


With a team of dedicated journalists, they ensure that you stay informed about the latest local and international news, providing an engaging viewing experience. In addition to news programs, they offer a diverse selection of teleprograms, advertisements, and opportunities for commercial partnerships. As a forward-thinking company, they continuously strive to improve their services and effectively connect with their audience.


Being an integral part of the Georgian media landscape, Mtavari Arkhi showcases unparalleled professionalism and has positioned itself as a trusted source of information. With a clear vision for the future, they prioritize delivering accurate, relevant, and engaging content, making them the go-to platform for all your news and broadcasting needs

Read more...

Brand collections

View all

Logos

Colors

Fonts

Images