PARMA Supermarkets | Yerevan's asset
PARMA Supermarkets | Yerevan

@parma.am

Ձեռք բերեք մթերային, տնտեսական և կենցաղային ապրանքների մեծ տեսականին օնլայն Parma սուպերմարկետների ցանցից:

📢

Find anything inaccurate?

If you spot any mistakes on this brand profile, report to us.

Banner

Brand Logos

View all
PARMA Supermarkets | Yerevan's logos

Logo

SVG

PARMA Supermarkets | Yerevan's logos

Icon

JPEG

About

Description

PARMA Supermarkets | Yerevan is your one-stop shop for a wide variety of food and household products. With an extensive selection of fresh, organic, and local products, PARMA Supermarkets is committed to providing high-quality goods to its customers. Whether you're looking for groceries, cleaning supplies, or personal care items, PARMA Supermarkets has got you covered.


At PARMA Supermarkets, you can find everything you need to stock your

Read more...

Company Type

Privately Held

Company Size

201-500

Brand collections

View all

Logos

Colors

Fonts

Images