Poslovni.hr's asset
Poslovni.hr

@poslovni.hr

Poslovni.hr je najฤitaniji hrvatski portal u business segmentu

๐Ÿ“ข

Find anything inaccurate?

If you spot any mistakes on this brand profile, report to us.

Banner

Brand Logos

View all
Poslovni.hr's logos

Logo

SVG

Poslovni.hr's logos

Icon

JPEG

About

Description

Poslovni. hr is a reputable brand that offers comprehensive business news and information. With a focus on Croatia, the region, the European Union, and the world, Poslovni.


hr keeps you up to date with the latest news and developments in the business world. They cover a wide range of topics, including finance, real estate, science and technology, and lifestyle. Additionally, Poslovni.


hr provides insights into companies, both local and international, as well as career opportunities and job offers. Whether you're an entrepreneur, investor, or simply interested in staying informed about the business landscape, Poslovni. hr has you covered.


With their extensive coverage, concise articles, and user-friendly interface, Poslovni. hr is the go-to source for all your business news and insights

Read more...

Company Type

Privately Held

Company Size

11-50

Brand collections

View all

Logos

Colors

Fonts

Images