مرکز پژوهش متالورژی رازی's asset
مرکز پژوهش متالورژی رازی

@razi-center.net

مرکز پژوهش متالورژی رازی، ارایه خدمات پژوهشی و آزمایشگاهی در زمینه علم و مهندسی مواد حوزه های پژوهشی و خدماتی مهندسی مواد در این مرکز شامل فلزات، پلیمرها، سرامیک ها، مواد پیشرفته، مواد نو، بایو مواد، نانو مواد، فناوری اطلاعات و طراحی و توسعه نرم افزارهای مهندسی است.

📢

Find anything inaccurate?

If you spot any mistakes on this brand profile, report to us.

Brand Logos

View all
مرکز پژوهش متالورژی رازی's logos

Logo

PNG

About

Description

مرکز پژوهش متالورژی رازی یک برند برجسته در حوزه علم و مهندسی مواد است. این مرکز خدمات پژوهشی و آزمایشگاهی را در زمینه ه

Read more...

Company Type

Privately Held

Company Size

51-200

Year Founded

1982

Brand collections

View all

Logos

Colors

Fonts

Images