رسیس's icon
رسیس

@ressis.net

📢

Find anything inaccurate?

If you spot any mistakes on this brand profile, report to us.

Banner

Brand Logos

View all
رسیس's logos

Logo

PNG

رسیس's logos

Icon

JPEG

About

Description

نواندیشان ارتباط امن رسیس از سال 1395 با هدف ارائه برترین راهکارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات تجهیزات شبکه و امنیت سایبری در خدمت تمامی کسب و کار ...

Company Type

Public Company

Company Size

11-50

Year Founded

2017

Brand collections

View all

Logos

Colors

Fonts

Images