خبرگزاری تسنیم 🇮🇷's icon
خبرگزاری تسنیم 🇮🇷

@tn.ai

آخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید

📢

Find anything inaccurate?

If you spot any mistakes on this brand profile, report to us.

Banner

Brand Logos

View all
خبرگزاری تسنیم 🇮🇷's logos

Logo

PNG

خبرگزاری تسنیم 🇮🇷's logos

Icon

JPEG

About

Description

خبرگزاری تسنیم، چشمه ی جوشان آگاهی بخشی است که با توجه به دو حوزه ی وسیع کاری در داخل و خارج کشور، به آگاهی بخشی و بصیرت افز

Read more...

Brand collections

View all

Logos

Colors

Fonts

Images