Workenter.gr's asset
Workenter.gr

@workenter.gr

Ενημερωτικό portal για προσλήψεις σε δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, επιχειρηματικότητα, προγράμματα εργασίας, υποτροφίες, μεταπτυχιακά, φοιτητές.

📢

Find anything inaccurate?

If you spot any mistakes on this brand profile, report to us.

Banner

Brand Logos

View all
Workenter.gr's logos

Logo

PNG

Workenter.gr's logos

Icon

JPEG

About

Description

Workenter. gr is an informative portal that provides valuable information about public and private sector employment, entrepreneurship, work programs, scholarships, and postgraduate studies for students. The brand offers a wide range of services to help individuals with their career aspirations.


Whether you are interested in finding job opportunities in the public or private sector, exploring work opportunities abroad, or seeking information on private insurance and training programs, Workenter. gr has got you covered. With its user-friendly platform

Read more...

Company Type

Privately Held

Company Size

11-50

Year Founded

2017

Brand collections

View all

Logos

Colors

Fonts

Images