Htd's logo

Htd

Trung tâm phát triển công nghệ cao HTD: Quản lý các khu Thử nghiệm công nghệ, khu Nghiên cứu triển khai công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và tổ chức các hoạt động hỗ trợ, ươm tạo, nghiên cứu và triển khai công nghệ

htd.vn

Report as inaccurate

All
Logos
Colors
Fonts
1
Htd's logo

logo

PNG
3

#5a0908

#f6cb58

#b0261c

2

Preview unavailable

Roboto Condensed-Bold

Preview unavailable

Arial

Explore brands by title
Brandfetch logo

We are on a mission to organize the creative world and make it universally accessible.

Join us we're hiring 👋

© 2023 Brandfetch, SA. All rights reserved.