MSB's icon

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

msb.se
Report as inaccurate
All
Logos
Colors
Fonts
Images
2
MSB's logos

logos

PNG
MSB's logos

logos

PNG
3

#333333

#db4b32

#cc0000

Primary
2
Aa Zz

Poppins

Headline
Aa Zz

Open Sans

Body
1
MSB's images

images

JPEG
Explore brands by title
Brandfetch logo

We are on a mission to organize the creative world and make it universally accessible.

Join us we're hiring 👋

© 2023 Brandfetch, SA. All rights reserved.