Parapolitika's asset
Parapolitika

@parapolitika.gr

- Ειδήσεις και νέα για για πολιτική, οικονομία, αθλητικά και ό,τι συμβαίνει στην επικαιρότητα με συνεχή ενημέρωση για τις ειδήσεις!

📢

Find anything inaccurate?

If you spot any mistakes on this brand profile, report to us.

Banner

Brand Logos

View all
Parapolitika's logos

Logo

SVG

Parapolitika's logos

Icon

JPEG

About

Description

Parapolitika is a well-known brand in Greece, offering a wide range of products and services. As a prominent news outlet, Parapolitika covers various categories such as Politics, Media, Economy, International News, and more. With their in-depth stories, Parapolitika keeps its readers informed about the latest developments in Greece and around the world.


In addition to news coverage, Parapolitika also provides its readers with engaging content in areas like Culture, Automotive, Lifestyle, Sports, and Gastronomy. They have a diverse range of articles, catering to different interests and bringing a unique perspective. Parapolitika is dedicated to delivering accurate and reliable information, keeping their readers up-to-date with noteworthy events and insightful analyses.


With their extensive coverage and commitment to quality journalism, Parapolitika is a trusted source for news and content in Greece

Read more...

Company Type

Privately Held

Company Size

51-200

Year Founded

2012

Brand collections

View all

Logos

Colors

Fonts

Images