valimitis.gr's logo
valimitis.gr

@valimitis.gr

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΟΥΚάνε τις αγορές σου και θα έρθουν σε όποιο σημείο της Ελλάδας βρίσκεσαι.

📢

Find anything inaccurate?

If you spot any mistakes on this brand profile, report to us.

Brand Logos

View all
valimitis.gr's logos

Logo

PNG

About

Description

Welcome to Electropolis, the leading brand in Greece for all your household needs. With our convenient online shopping platform, you can now make your purchases from anywhere in Greece and have them delivered right to your doorstep. We offer a wide range of top-quality products, from home appliances and audio-visual equipment to kitchenware, heating, and cooling systems, as well as phones and personal care devices.


At Electropolis, we prioritize your safety and security. We ensure secure payment options and redirect you to a safe environment for all transactions, guaranteeing a worry-free shopping experience. Discover our top categories, including Home Appliances, Audio & Video, Household Equipment, Heating & Cooling, and Phones.


We also provide installation services and offer top-notch customer support. Join thousands of satisfied customers and shop with confidence at Electropolis. Start exploring our diverse range of products and enjoy the convenience of home shopping today

Read more...

Brand collections

View all

Logos

Colors

Fonts

Images